Switch stænger er blevet populære de sidste par år. Fordelen er, at man kan bruge begge hænder og så at sige kaste 2 hånds med hvad men betegner som værende en 1½ hånds stang. Disse 11' stænger gøt det muligt at folde line fri af vandet og fra af siv, hvilket er en stor fordel ved mange af vore vandløb. Flere og flere med skulder problemer er også begyndt at benytte sig af switch stænger på kysten.